ปากกระจับ เสริมจมูก ตัดปีก หมอเปิ้ลปากกระจับ แก้ไขริมฝีปาก และการตัดปีกจมูก

คุณหมอเปิ้ล นพ.พลศักดิ์ วรไกร

มีความชำนาญในระดับต้นๆ มีประสบการณ์ในการผ่าตัดมากมาย จนได้รับความไว้วางใจ รับเชิญเป็นวิทยากร ในงานบรรยายต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค จากทางสมาคมและสถาบันศึกษา มหาวิทยาลัยชั้นนำ เป็นประจำทุกปี

🍎งานผ่าตัดที่คลินิค จะเน้นความถูกต้องตามหลักวิชาการ ความปลอดภัย ความสวยงาม เป็นธรรมชาติ ผสานไปกับความต้องการของคนไข้ เพื่อผลงานการผ่าตัดที่ดีที่สุดที่จะเป็นไปได้ สำหรับคนไข้ทุกคน

🙏🏻ทางคลินิค ขอขอบพระคุณคนไข้และผู้สนใจทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ค่ะ