ปากกระจับ เสริมจมูก ตัดปีก หมอเปิ้ลการสร้างติ่งกระจับด้วยกล้ามเนื้อตนเอง( muscle flap )เป็นการโยกกล้ามเนื้อภายในริมฝีปากของคนไข้เอง เพื่อเข้ามาปลูกเพิ่มติ่งกระจับกลาง ทำให้ได้กระจับที่สวยงาม และอยู่ทรง เทคนิคนี้เป็นเทคนิคเฉพาะของคุณหมอเปิ้ล ซึ่งได้ผลดี และอัตราการติดของกล้ามเนื้อดีกว่า การสร้างติ่งกระจับ ด้วยเทคนิค ลิฟกราฟท์ ที่ใช้กันโดยทั่วไป แต่ทั้งนี้ คุณหมอจะพิจารณาเป็นรายเคส ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ไม่ได้จำเป็นต้องทำในคนไข้ทุกคน แต่อย่างใด